החלפת ביוב ראשי ברחוב אלופי צה"ל חולון

החלפת ביוב ראשי ברחוב אלופי צה"ל חולון

החלפת ביוב ראשי ברחוב אלופי צה"ל חולון