החלפת ביוב ראשי ברחוב אלופי צה»ל חולון

החלפת ביוב ראשי ברחוב אלופי צה''ל חולון

החלפת ביוב ראשי ברחוב אלופי צה»ל חולון

החלפת ביוב ראשי ברחוב אלופי צה»ל חולון